Gängade nitmuttrar och rörstutsar

I tillverkningen av hydraulcylindrar tillämpar bolaget METEKA gängade nitmuttrar och rörstutsar av olika typer med diverse system av gängkoppling tätningar, beroende på funktionen och kundkraven.