Dubbelverkande hydraulcylindrar

Dubbelverkande hydrauliska kolvstångscylindrar med en enkelsidig stång är oftast tillämpade for att driva arbetsorgan i mobila maskiner.

Huvuddata på hydrauliska kolvstångscylindrarna är: kolvstångens diameter D och stångens diameter d, arbetstrycket P och slaglängden S.

De dubbelverkande hydraulcylindrar som tillverkas av METEKA företaget delas i följande typer beroende på arbetstrycket, kolvstångens och tätningens konstruktion:

Underkategorier