Kolvstänger

Beroende på funktionen och konstruktionen av hydraulcylindrar, arbetstrycket samt driftbetingelserna, använder bolaget METEKA kolvstänger av olika typer.