Axelboxar

Beroende på funktionen och konstruktionen av hydraulcylindrar använder bolaget METEKA olika typer av axelboxar.